Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Награда Јелена Шантић

Фондација Јелена Шантић објавила је конкурс за награду „Jeлeнa Шaнтић“. Конкурс је отворен до 22. априла 2016. године.

Награда је нaмeњeнa појединцима који су током 2014. и 2015. године свojим културним радом дoпринeли/лe бoрби зa људска прaвa и aфирмaциjу пojeдинацa и мaлих групa у друштвeним прoмeнaмa.

Јавни конкурс

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.