Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Кaнцeлaриja зa eврoпскe интeгрaциje: финансирање и суфинансирање пројеката OЦД у oблaсти „Mлади и ЕУ“

Са циљем подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у Европској унији Канцеларија за европске интеграције објављује конкурс за спровођење пројеката у области информисања. Кровна тема конкурса Mлади и европска унија - шта нам доноси чланство.

Конкурс ће бити отворен од дана објављивања, 15. априла до 4. маја 2016. године.
Јавни позив Канцеларије за европске интеграције

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.