Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Министарство просвете и СИПРУ тим: Конкурс у области образовних политика

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписали су конкурс Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања.

У оквиру овог програма биће финансирана реализација студија и анализа, чији резултати ће бити стављени у сврху креирања, односно спровођења јавних политика или припрему правног оквира.

Програмом се подстичу истраживачи/ице на почетку каријере да користе постојећу истраживачку грађу и различите доступне изворе података Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других релевантних институција.

Циљ Програма је и подизање капацитета истраживача/ица за реализацију истраживања од значаја за креаторе јавних политика, као и унапређење капацитета креатора јавних политика за коришћење података и налаза истраживања у циљу унапређења јавних политика.

Рок за подношење предлога пројеката истиче у понедељак, 20. јуна 2016. године.

Јавни позив

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.