Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

UNDP: Позив за подношење предлога пројеката

Програм Уједињених Нација за развој у оквиру пројекта „Унапређивање ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ расписао је конкурс за организације цивилног друштва у области унапређења сарадње између локалних самоуправа и цивилног сектора и медија.

Циљ конкурса је промовисање сарадње између локалних самоуправа и недржавних актера попут медија и цивилног друштва у домену управљања јавним финансијама у општинама и градовима. Организације цивилног друштва и медији представљају значајан ресурс за унапређење добре управе и одговорно управљање јавним финансијама на локалном нивоу.Конкурс има за циљ да допринесе међусобном разумевању и препознавању заједничког циља ових актера, као и отварању конструктивног дијалога како би се омогућила будућа ближа сарадња.

Предлози пројеката би требало да обухвате минимално пет општина (препорука је 10-20) и да осигурају учешће у активностима представника локалних самоуправа, организација цивилног друштва на локалном и националном нивоу, као и локалних медија. Опционо, могу бити обухваћени и представници скупштина општина, јавних комуналних предузећа, као и других значајних институција на локалном или регионалном нивоу. Пројекти морају обухватати компоненту едукације, односно јачања капацитета за одговорно управљање јавним финансијама, а могу укључити и друге активности које доприносе заједничком деловању цивилног друштва и локалних самоуправа. Пројекти такође морају осигурати медијску видљивост активности или резултата активности, на локалном, регионалном или националном нивоу.

Подносиоци предлога пројеката могу бити све организације цивилног друштва које имају искуства у остваривању сарадње државних и цивилних актера на локалном нивоу и/или раду у области јавних финансија. Кроз пријаву је неопходно доказати капацитет организације за рад са релевантним циљним групама пројекта.

Рок за подношење предлога пројеката истиче у четвртак, 14. јула 2016. године.

Јавни позив и пропратну документацију можете преузети на сајту UNDP-а.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.