Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Европа за грађане/ке: Отворен позив за подношење пројеката

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све заинтересоване да су отворени позиви за подношење пројеката за мере Братимљење градова и Мреже градова у оквиру програма Европа за грађане и грађанке. Позиви су отворени до 1. септембра 2016. године у 12 часова.

Ове две мере део су Поглавља 2: Демократски ангажман и грађанско учешће, у коме се тежи стварању могућности за јачање међусобног поверења, друштвеног ангажовања и волонтерства, и окупљању широког круга грађана и грађанки око важних тема које су у складу са циљевима Програма.

Приоритети за ово поглавље су:

1. Разумевање и дебата о евроскептицизму

2. Солидарност у времену кризе

3. Борба против „стигматизацијеˮ миграната и јачање међукултурног дијалога и међусобног разумевања

4. Дебата о будућности Европе.

Заинтересованима саветујемо да пре припреме апликације прочитају Програмски водич као и Радни програм за 2016. годину.

За сва додатна питања можете се обратити Марини Тадић (marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/3130968).

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.