Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Европски ПРОГРЕС: позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма „Подршка локалним механизмима родне равноправности“

Европски ПРОГРЕС је објавио позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма „Подршка локалним механизмима родне равноправности“.

Циљ овог процеса је помоћ локалним механизмима родне равноправности да додатно афирмишу своју улогу у оквиру локалних самоуправа кроз припрему и реализацију релевантних активности у области родне равноправности, којима ће унапредити и истаћи родну равноправност у локалним заједницама и локалним самоуправама.

Овај Позив за предлоге пројеката односи се на неку од следећих тема у области родне равноправности:

  1. Унапређење и побољшање положаја жена у одређеним областима, дефинисаним у Локалном акционом плану за родну равноправност (ЛАП), као што су образовање, пољопривреда, спорт, учешће жена у одлучивању, економско оснаживање жена и слично
  2. Спровођење активности из локалних акционих планова за родну равноправност који имају за циљ јачање и развој капацитета ММР
  3. Промоција Европске повеље о равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу
  4. Увођење родно одговорног буџетирања.

Овај позив се односи на основане и функционалне МРР из 34 општине које учествују у Програму Европски ПРОГРЕС. Међутим, само оне општине које већ имају усвојен и валидан Локални акциони план за родну равноправност (ЛАП) имају право да учествују. Вредност гранта додељеног сваком МРР, или конзорцијуму, износиће минимално 1.500 а максимално 3.000 EUR (у динарској противвредности).

Рок за достављање предлога пројеката истиче у понедељак, 10. октобра 2016. године.

Више информација и конкурсну документацију потражите на адреси www.europeanprogres.org.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.