Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за реализацију пројеката у области борбе против корупције

Агенција за борбу против корупције расписала је седми по реду конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта у области борбе против корупције.

Општи циљ конкурса је да подржи развој и јачање интегритета, одговорности и транспарентности свих друштвених актера, а посебно органа јавне власти.

Укупна финансијска средстава биће додељена двема организацијама у једнаким износима од по 2.000.000,00 динара у складу са дефинисаним критеријумима.

Рок за доставу предлога пројеката је 9. март 2017. године.

Детаљније информације о конкурсу можете видети у Упутству за конкурисање, које се налази на страници Агенције за борбу против корупције.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.