Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурси Фондације за отворено друштво

Фондација за отворено друштво, Србија објавила је конкурс за следеће програме:

  • Сузбијање екстремизма
  • Унапређивање демократских пракси и институција
који су отворени до 12. марта 2017. године.

  • Слобода изражавања и јавно информисање
  • Учешће грађана у демократском управљању
који су отворени до 19. марта 2017. године.

  • Инклузија Рома
  • Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: ка интеркултурализму

који су отворени до 26. марта 2017. године.

Више информација погледајте овде.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.