Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за суфинансирање ОЦД (EIDHR)

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је објавила Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2015. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права - Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину.

Општи циљ
конкурса је промоција и допринос јачању демократских вредности, људских права, социјалне инклузије и владавине права, а тиме и значаја европских интеграција.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштвау даљем развоју и јачању капацитета за реализацију пројеката, спровођење мера од јавног интереса и ефикасније коришћење европских фондова.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2015. године, за доделу средстава у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR) – Грант шема за Србију за 2014. и 2015. годину, а који нису учествовали на конкурсу Канцеларије за суфинансирање пројеката у 2016. години.

Начин достављања - Захтев за суфинансирање пројеката треба доставити на посебном обрасцу, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Палата Србија, источни улаз
Булевар Михаjла Пупина 2
11000 Београд
„ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ (НЕ ОТВАРАТИ)“

Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 24. фебруара до 13. марта 2017. године.

Детаљније информације о условима конкурса и потребну конкурсну документацију можете наћи у оквиру следећих докумената:

Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање - за информацију
Образац захтева за суфинансирање пројеката
Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање
Образац предлога буџета
Јавни позив

За сва додатна питања у вези са овим јавним конкурсом заинтересовани могу кoнтaктирaти Сању Атанасковић Опачић, Група за међународну сарадњу и европске интеграције на: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs или путем тeлeфoнa на 011/3130-968.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.