Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Отворен конкурс за пројекте у области социјалног становања

Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је јуче конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области социјалног становања у 2017. години, а укупна сума обезбеђена за те пројекте износи 10 милиона динара.


Рок за подношење пријава је 13. април 2017. године, а максималан износ средстава које је могуће одобрити по једном пројекту је милион динара. Оквирни датум почетка реализације пројеката је јун 2017. године.


Право учешћа имају удружења, задужбине које су основане ради општекорисног циља и фондације, уписане у Регистар Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области социјалног становања.


По наведеном конкурсу предлажу се краткорочни пројекти, не дужи од четири месеца, како би све фазе, укључујући и достављање коначног извештаја, биле завршене у 2017. години. Такође, правило је да једна организација може предложити један пројекат, да мора да има потписан правни акт, меморандум, споразум, итд. о узајамној сарадњи и подршци са једном од Сигурних кућа на територији Србије.


Јавни конкурс ће спровести конкурсна комисија, коју ће образовати потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.


Министарство задржава право да не додели укупно конкурсом опредељена средства уколико квалитет предложених пројеката не буде задовољавајућ, односно ако нису испуњени захтевани услови.


Детаље конкурса и услове погледајте овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.