Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Позив Амбасаде Норвешке у Београду

Амбасада Норвешке у Београду је објавила позив за подношење предлога пројеката у области јачања процеса европских интеграција у Србији и Црној Гори.

Основни циљ подршке Норвешке земљама Западног Балкана је допринос развоју владавине права и стабилности кроз иницијативе које промовишу:

1. Стабилност
2. Социо-економски развој на нивоу земље и регионално
3. Добру управу.

На конкурс се могу пријавити министарства, локалне самоуправе, јавне установе у Србији и Црној гори и међународне организације.

Организације цивилног друштва не могу бити носиоци пројекта, али могу учествовати у пројектима као партнери. Посебан позив за ОЦД ће бити објављен накнадно.

Позив је отворен до 1. јула 2017. године.

Сву потребну документацију и више информација о конкурсу погледајте овде.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.