Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Отворен позив за оперативне грантове у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке”

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за ЕУ програм „Европа за грађане и грађанке” (ЕФЦ), обавештава све заинтересоване да је отворен позив за оперативне грантове у оквиру овог програма.

Циљ позива јесте да се изаберу организације чије активности имају европски домет и које, кроз своје редовне активности, могу допринети остварењу циљева програма ЕФЦ. Изабране организације ће добити структурну подршку тј. оперативне грантове кроз које ће се суфинансирати трошкови функционисања организације, како би оне могле независно и неометано да спроводе низ активности у складу са програмским циљевима. Организације које добију оперативне грантове морају обезбедити максималну видљивост програма и програмских циљева, а посебно је значајно да кроз своје активности организација досегне до локалног и регионалног нивоа, као и до младих људи.

Подршка кроз оперативне грантове је трогодишња (2018-2020), а обнавља се на годишњој бази на основу годишњег плана рада који организација корисница оперативног гранта достави.

Специфични циљеви позива за оперативне грантове су:

  1. Поглавље 1: Јачање свести о заједничком европском сећању, заједничкој историји и вредностима, као и о циљу ЕУ да промовише мир, своје вредности и благостање грађана и грађанки кроз подстицање дебате и успостављање мрежа
  2. Поглавље 2: Да се подстакне демократско учешће грађана на нивоу ЕУ, кроз јачање разумевања ЕУ процеса креирања јавних политика и промовисање прилика за друштвени и међукултурни ангажман и волонтирање на ЕУ нивоу.

Категорије организација које могу поднети своје апликације:

  • Организације цивилног друштва активне у области Европског сећања (Поглавље 1)
  • Кровне организације, мреже организација и друге организације цивилног друштва које су активне на европском нивоу (Поглавље 2)
  • Европске think-tank организације (Поглавље 1 или Поглавље 2)
  • Платформе европских кровних и пан-организација (Поглавље 2).

Напомињемо да су у тексту позива прецизније дефинисани услови које заинтересоване организације морају испунити.

Активности изабраних организација морају имати за циљ да допринесу већој грађанској партиципацији, уз промовисање значаја основних вредности ЕУ. Такође, организације морају имати јасне капацитете да кроз своје активности допру до међународне, регионалне и локалне публике.

Све информације о приоритетима позива, условима које потенцијални апликанти морају испунити, начину пријављивања и потребној документацији, као и сам текст позива и смернице за састављање апликације, доступни су на сајту EACEA.

Позивамо све заинтересоване да се за више информација обрате Канцеларији.


Текст јавног позива

Смернице за подношење апликације

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.