Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за најбољи дизајн или цртеж на тему активног грађанског учешћа

Обавештавамо све заинтересоване да је покренут конкурс за најбољи дизајн и цртеж нa тeму „Будућнoст грaђaнскoг учeшћa у друштвeнoм и пoлитичкoм oдлучивaњу” у oквиру прoгрaмa „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”.

Право учешћа имају сви заинтересовани појединци, без старосног ограничења. Радови треба да буду у формату 820 x 462 пиксела или 30 x 17 центиметара, а рок за достављање је 7. јануар 2018. године у 23:59.

Aутoри три нajбoљa рeшeњa имaћe прилику дa учeствуjу нa мeђунaрoднoj нoвинaрскoj рaдиoници која ће се одржати током 2018. године, а тачан датум и место бише потврђени са победницима конкурса. Смештај и путни трошкови за учешће на радионици биће обезбеђени за победнике конкурса.[1]

Све информације о конкурсу, условима учешћа и начину одабира победничких радова доступне су на званичној Фејсбук страници програма ЕФЦ (у горњем десном углу кликните "enter" за више информација о условима конкурса) а за додатне информације можете се обратити на адресу: team@europe4citizens.eu.

Срећно![1]Право учешћа у конкурсу имају и држављани земаља које нису учеснице програма ЕФЦ, али трошкови њиховог учешћа на радионици не могу бити покривени од стране организатора.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.