Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Програм Румунија – Србија: други позив за достављање предлога пројеката

Други позив за достављање предлога пројеката програма Интеррег-ИПА прекограничне сарадње Румунија-Србија званично је покренут 27. новембра 2017. године у Темишвару.

Са буџетом од око 20 милиона евра, позив је отворен до 30. марта 2018. године.

У оквиру овог позива, биће финансирани пројекти из 4 приоритетне осе у областима:

  • Промоција запошљавања и јачање основних услуга за инклузиван раст - 6.737.774 евра,
  • Заштита животне средине и управљање ризиком - 9.813.050 евра,
  • Одржива мобилност и приступачност - 2.007.553 евра,
  • Атрактивност за одрживи туризам - 1.717.943 евра.

Финансирање пројекта биће осигурано на следећи начин:

  • Инструмент за претприступну помоћ - ИПА II (највише 85%)
  • Национални допринос румунског државног буџета (13%)
  • Сопствени допринос корисника из Румуније (најмање 2%) и/или корисника из Србије (најмање 15%)

Подношење пројеката врши се искључиво електронским путем путем приступа e-MS порталу: http://ems-rors.mdrap.ro

Смернице за подносиоце захтева можете наћи на веб страници Програма: www.romania-serbia.net

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.