Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Позив за нове чланице Мреже омладинских фондова Западног Балкана и Турске - подршка у грантовима и тренинзима – подизање капацитета ОЦД које се баве заговарањем за већу партиципацију младих

Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске је отворена мрежа коју су основале организације: Фондација Ана и Владе Дивац за Србију, НВО "Прима" за Црну Гору, "Младиинфо" за бившу југословенску републику Македонију, Партнери Албанија за промене и развој"за Албанију и TOG фондација за Турску.

Организације служе као националн
е мреже, а након овог позива за предлоге пројеката још 15 организација цивилног друштва ће се придружити мрежи. Изабране организације ће имати прилику да подигну своје капацитете кроз програм обуке и менторство током првих 6 месеци, а у наредних 12 месеци ОЦД ће имати и финансијску подршку како би спроводиле своје заговарачке иницијативе у правцу социјалне, економске и политичке инклузије младих жена и мушкараца.

У наредној фази, ОЦД које се придруже мрежи ће учествовати у студијском путовању у Србији, у посети локалним самоуправама како би се стекало знање из прве руке о функционисању модела омладинских фоднова.Током студијске посете, формално ће бити примљено 15 организација цивилног друштва у Мрежу омладинских фондова Западног Балкана и Турске.

Укупно трајање
програма је 18 месеци (6 месеци за обуку и менторску подршку и 12 месеци финансијске подршке). Oрганизације цивилног друштва подносе захтеве за период од 12 месеци.

Висина грантова је од 10.000 до 14.000 еура.

Рок за достављање предлога пројеката је 31. јануар 2018. године.

Смернице за подносиоце пројеката и друге релевантне информације можете наћи овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.