Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину

Фондација Темпус објављује Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину, односи се искључиво на следећих девет врста пројеката за које могу конкурисати институције и организације из Србије:

  • КА1 Мобилност за школе
  • КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука
  • КА1 Мобилност у области образовања одраслих
  • КА1 Мобилност младих

Пријаве за све КА1 пројекте мобилности се подносе Фондацији Темпус до 1. фебруара 2018. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену (GMT+1).

  • КА2 Стратешка партнерства за школе и опште образовање
  • КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука
  • КА2 Стратешка партнерства за високо образовање
  • КА2 Стратешка партнерства за образовање одраслих

Пријаве за пројекте КА2 стратешких партнерстава у области општег образовања, стручног образовања и обука, високог образовања и образовања одраслих се подносе Фондацији Темпус до 21. марта 2018. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену (GMT+1).

  • КА2 Стратешка партнерства за област младих

Пријаве за пројекте стратешких партнерстава у области младих се подносе Фондацији Темпус до 26. априла 2018. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену. (GMT+1).

Друге врсте Еразмус + пројеката у којима могу да учествују институције и организације из Србије као и рокови за подношење таквих пријава утврђене су Општим позивом за Еразмус+ пројекте за 2018. годину.

Учешће Србије у програму Еразмус+ регулисано је Споразумом који је потписан између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму Еразмус+ – програм Европске Уније за образовање, обуку, омладину и спорт и Споразумом о стабилизацији и придруживању.

Пројекте према правилима програма подносе институције и организације, али се кроз њих отварају шансе за учешће појединаца.

Сви који се интересују за подношење пријава за неки од типова пројеката из овог Националног позива, позивају се да погледају следеће документе који садрже више информација и детаље о условима и правилима конкурисања:

Основни текст Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину;

Анекс 1а: у којем су описане врсте пројеката, циљеви, могуће институције/организације учеснице, правила финансирања, критеријуми оцењивања пројеката; датум објаве овог документаVersion 1(2018) –XX/11/2017 одговара датуму објаве Националног позива на сајту Фондације Темпус – 15. новембар 2017.

Анекс 1б: додатне информације за кориснике програма;

Анекс 2: Документ у коме су резимиране специфичности Националног позива за подношење пријава у односу на услове из Општег Еразмус+ позива за пројекте 2018; Овај документ је могуће консултовати ради бољег разумевања текућег конкурсног рока, али је важно истаћи да није део званичне конкурсне документације и да не представља уговорну или било коју другу обавезу за Фондацију Темпус.

Сви документи су на енглеском језику.

*Пријавни формулари, анекси и техничко упутство за њихово попуњавање биће доступни на сајту Фондације Темпус.

Извор: erasmusplus.rs

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.