Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Креативна Европа: Културни и креативни простори и градови

У оквиру програма Креативна Европа отворен је позив за пројекте Културни и креативни простори и градови. Усмерен је ка подршци иновација у културном и креативном сектору са 1.5 милиона евра опредељених за развој пројекта који одговара на специфичне циљеве овог позива. У оквиру овог расписа биће подржан само један пројекат.

Као што је наведено у Плану рада за 2018. годину, позив је упућен креативним хабовима који су се у последње време веома брзо развијали у бројним градовима широм Европе (креативни хаб је инфраструктура или место које користи део свог простора за изнајмљивање или умрежавање, организациони и пословни развој културног и креативног сектора). Поред креативних хабова, позив је упућен културним и креативним просторима, као и другим заинтересованим актерима, нарочито на локалном новоу укључујући општинске, градске и регионалне власти.

Овогодишњи позив настоји да оствари циљ јачања постојећих мрежа и појединачних културних и креативних актера, олакшавајући њихову интеракцију, двосмерно, учења кроз праксу с конкретним резултатима, развој студија и примера добре праксе.

Предлози пројеката би требало да укажу како ће испунити наведене циљеве:

– остваривање блиске сарадње културног и креативног сектора и локалних доносиоца одлука;
– утицај на бољу валоризацију простора за друштвену и урбану регенерацију кроз културу;
– размена добрих пракси друштвене инклузије и односа културног и креативног сектора и њиховог суседства;
– истраживање и размена добрих пракси културних и креативних простора са аспекта заједничке економије и иновативних модела пружања јавних услуга.

Предлог пројекта би требало да садржи информације о начину на који ће резултати досадашњих пројектата бити допуњени и развијани, стратегији спровођења активности и решавања проблема, као и о финансијским инструментима који ће бити коришћени.

Кроз претходне конкурсе финансирани су пројекти European Network of Creative Hubs и Culture for Cities and Regions, Trans-Europe Halles network и Creative Lenses, European Network of Cultural Centres (ENCC), као и пројекти европских престоница културе.

Планирано трајање пројекта је 28 месеци, а почетак пројекта би требало да буде не касније од 31. октобра 2018. године.

Више информација о позиву можете погледати овде.

Рок за аплицирање је 2. фебруар 2018. године

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.