Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Позив за подношење пројеката: демократизација у сектору безбедности у Републици Србији

Мисија ОЕБС у Србији упутила је позив за подношење предлога пројеката за организације цивилног друштва, истраживачке и академске институције, које ће помоћи јачање партиципације ОЦД у целокупном процесу реформе сектора безбедности у Србији.

Рок за подношење пријава је 23. март 2018. године.

Више информација погледајте овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.