Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Расписан нови конкурс за доделу средстава по основу опортунитета

Министарство правде расписало је нови Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет), а укупан износ средстава који је предвиђен за доделу je 445 милиона динара.

У питању је трећи јавни конкурс за доделу средстава по основу опортунитета, а овогодишњи предвиђени износ за доделу је за готово 100 милиона динара вeћи у односу на претходна два конкурса.

Заинтересовани за учешће пријаве треба да поднесу у писаној форми у року од 20 дана од оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, на адресу Министарства правде, Немањина 22-26. Јавни конкурс је у „Службеном гласнику“ објављен у петак, 23. фебруара.

Право учешћа на конкурсу имају сви носиоци пројекта из области јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад...), а предлог о расподели средстава доноси Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција – тужилаштва, министарстава здравља, просвете, културе, рада и правде.

На интернет презентацији Министарства правде објављени су критеријуми за вредновање пројеката, начин подношења пријава и рок у коме оне треба да се поднесу, као и потребна документација за учешће на конкурсу.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Дарко Бошковић, електронска пошта oportunitet@mpravde.gov.rs, тел: 011 785 8000.

Министарство правде је први Јавни конкурс за доделу средстава по основу опортунитета расписало марта 2016. године, када је 351.509.000 динара било расподељено на 67 корисника, међу којима сусу биле махом школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за стара лица и геронтолошки центри. Други конкурс је расписан марта 2017. године, а средства у истом износу су распоређена на 98 корисника.

Текст конкурса преузмите овде.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.