Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни позиви - посебни програми у области спорта у Републици Србији

Министарство Омладине и спорта расписало је 13. јула 2018. године два јавна позива за достављање предлога посебних програма у области спорта у Републици Србији.

I ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК: „Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта“.

Програм који се реализују кроз овај програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тач. 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом.

Програмски задатак односи се на повећање понуде спортских садржаја, укључивање младих у рекреативне и бесплатне активности.

Право учешћа на конкурсу: Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

Рок за подношење пријава: 21. јул 2018. године.

У наставку можете преузети:

II ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК „Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала“.

Програм који се реализују кроз овај програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тач. 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом.

Програмски задатакодноси се на опремање до 50 основних и средњих школа пакетом спортске опреме и реквизита,у оквиру затворених спортских објеката, и то великих и малих школских спортских сала.

Право учешћа на конкурсу: Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

Рок за подношење пријава: 21. јул 2018. године.

У наставку можете преузети:

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце програма може се преузети и са сајта Министарства омладине и спорта , док се за сва питања можете обратити на e-mail sport@mos.gov.rs или на број телефона: 011/301-40-03.

Расподела опредељених средстава регулисана је Правилником o одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 64/16) који можете преузети у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.