Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за доделу средстава у 2018. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је Јавни конкурсза доделу средстава за подршку пројектима удружењима у 2018. години у области економског оснаживања жена на селу.

Предмет јавног конкурса је додела финансијских средстава Министарства у 2018. години за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу, које спроводе удружења као добровољне, невладине и недобитне организације, а који су од јавног интереса.

Општи циљ јавног конкурса:

-Побољшан економски положај и статус жена на селу

С обзиром на то да жене које живе у сеоским подручјима чине једну од најрањивијих група у погледу једнаких могућности остваривања људских права у свим областима јавног и приватног живота, од могућности да равноправно учествују на позицијама моћи и одлучивања у држави, заједници и породици, до приступа здравственим, образовним, социјалним и другим услугама, финансијама и другим ресурсима и наслеђивања газдинстава и друге имовине, општи циљ овог јавног конкурса односи се на побољшање економског положаја и статуса жена на селу.

Опредељена средстава

Средства за овај конкурс, у укупном износу од 3.000.000,00 (словима: три милиона) динара, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 113/17).

Максимални износ који се може потраживати је 300.000,00 (словима: триста хиљада) динара.

Очекивани датум почетка реализације изабраних пројеката: 25. октобар 2018.

Право учешћа на Конкурсу имају удружења (детаљније прецизирана у Смерницама), уписане у Регистар удружења Агенције за привредне регистре:

  • који делују на територији Републике Србије;
  • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области економског оснаживања жена;
  • имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

Рок за подношење пријава

Заинтересована удружења своје Пријаве и предлоге пројеката могу доставити најкасније до 14. августа 2018. године у 15:30 часова.

Текст конкурса

Смернице за подношење предлога пројеката

Образац број 1 - Општи подаци о подносиоцу пријаве

Образац број 2 - Подаци о предлогу пројекта за финансирање

Образац број 3 - Пројектни оквир

Образац број 4 - Буџет пројекта

Образац број 5 - Биографије пројектног тима

Одлука о расписивању јавног конкурса за удружења у 2018.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.