Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за унапређење система социјалне заштите у 2018. години

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту расписало је Јавни позив за подношење предлога пројеката на Конкурсу за унапређење система социјалне заштите у 2018. години.

Средства за финансирање или учешће у финансирању програма чији је циљ унапређење система социјалне заштите у Републици Србији у 2018. години опредељена су у укупном износу не већем од 9.480.000,00 динара Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/17)

На конкурс се могу јавити удружења грађана и друге социјално хуманитарне организације регистроване на територији Републике Србије

Крајњи рок за доставу пријава је 10. августа 2018. године.

Анекс 1 Образац за писање предлога пројекта

Анекс 2 Образац буџета пројекта

Анекс 3 Образац наративног прегледа буџета пројекта

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава на Конкурсу за унапређење социјалне заштите 2018 године

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Техничко упутство за писање предлога пројекта

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.