Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Други позив за регионалне пројекте Фонда за Западни Балкан

У складу са циљевима и делокругом рада Фонда за Западни Балкан (ФЗБ), а на основу научених лекција из првог позива (2017.), овај позив је усмерен ка промоцији регионалне сарадње и јачања односа између уговорних страна ФЗБ, кроз дељење заједничких вредности између грађана, цивилног друштва и непрофитних организација, и јачање веза између људи у нашем региону.

Рок за пријаве је 13. децембар 2018. године.

Све потребне информације и документацију можете пронаћи ОВДЕ.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.