Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни позив за подношење европских пројеката сарадње 2019

Отворен је јавни позив за подношење пројеката у оквиру Европских пројеката сарадње програма Креативна Европа. У оквиру овог позива можете конкурисати у две категорије:

– Европски пројекти сарадње малог обима (категорија 1): минимум 3 партнерске организације (једна из ЕУ), до 200.000€, што представља 60% дозвољених трошкова;

– Европски пројекти сарадње великог обима (категорија 2): минимум 6 партнерских организација (једна из ЕУ), до 2.000.000€, што представља 50% дозвољених трошкова;

У односу на досадашње позиве, овогодишњи конкурсни распис се незнатно разликује у односу на стандардни, јер су задржани приоритети који су у вези с обележавањем Европске године културног наслеђа (прецизније назначено у навођењу приоритета у даљем тексту). Такође, међу новим учесницама у програму су Јерменија и Косово*. Листу земаља које учествују у програму можете погледати овде.

Приликом осмишљавања пројеката, пројектну идеју би требало усмерити ка једном од три циља конкурса:

– Јачање капацитета европских културних и креативних сектора да делују транснационално и на међународном нивоу, као и промовисање транснационалне циркулације уметничких дела; Транснационална мобилност професионалаца у култури, а нарочито уметника;

– Допринос развоју публике кроз осмишљавање нових и иновативних начина рада с публиком, као и унапређење доступности културних програма и садржаја, с посебним фокусом на децу, младе људе, особе са инвалидитетом и маргинализоване групе публике;

– Допринос иновацијама и креативности у области културе, кроз тестирање нових пословних модела и промоцију нових утицаја на друге секторе.

Како би се постигли наведени циљеви, конкурсом су дефинисани следећи приоритети:

– Промовисање транснационалне мобилности уметника и професионалаца у циљу успостављања сарадње на међународном нивоу и интернационализације њиховог рада;

– Рад на развоју публике као средству за унапређење приступа европским културним и уметничким делима, материјалном и нематеријалном културном наслеђу, као и стварање могућности за бољи приступ културним делима деци, младима, особама са инвалидитетом и представницима маргинализованих и друштвено осетљивих група;

– Подршка изградњи капацитета установа, организација и појединаца кроз иновативне приступе стварању, развоју и тестирању иновативних модела приходовања, менаџмента и маркетинга у културном сектору, а нарочито у погледу коришћења дигиталних технологија и развоју вештина професионалаца у области културе за примену дигиталних алата;

– Унапређење интеркултурног дијалога, промовисање заједничких вредности европског културног простора и међусобног разумевања; поштовање других култура, тиме доприносећи друштвеној интеграцији миграната и избеглица;

– Као легат обележавања Европске године културног наслеђа у 2018. години, један од приоритета остаје подизање свести о заједничкој историји и вредностима, као и јачање осећаја припадности заједничком европском простору.

Конкурс је отворен до 11. децембра 2018. године у подне по бриселском времену.

Приручник за апликанте, све потребне услове и документацију можете прегледати овде.

Више информација о позиву можете погледати на сајту Европске комисије.

Уколико имате спремну пројектну идеју, а у потрази сте за партнерима, саветујемо вам да размотрите опције које нудимо у одељку за тражење партнера на нашем сајту.Уколико вам је потребна помоћ, молимо вас да нам се обратите.

Деск Креативна Европа Србија и Антена Култура Деска Србија вам стоје на располагању за помоћ при конкурисању. Јавите нам се да закажемо састанак и заједно размотримо могућности за конкурсање. Позивамо вас и да пратите објаве на нашем сајту о догађајима које ћемо организовати у наредном периоду, а у циљу што боље припреме домаћих установа и организација за конкурсање.

* Све референце на Косово, без обзира на територију, институције или становништво, у овом тексту треба схватити у потпуној сагласности са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених Нација и без прејудицирања статуса Косова.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.