Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Објављен конкурс у оквиру EIDHR програма

Делегација Европске уније у Србији објавила је позив за предлоге пројеката у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (EIDHR), за које је обезбеђен укупан износ од 1.800.000 евра.

У циљу информисања потенцијалних подносилаца пријава о садржају и правилима позива биће одржана инфо сесија 05.03.2019. у 12:00, у ЕУ инфо центру у Београду. Сва додатна питања можете поставити на адресу електронске поште која је отворена управо у те сврхе: DELEGATION-SERBIA-FCS@eeas.europa.eu

Рок за подношење концепта предлога пројекта истиче 9. априлa 2019. године.

Смернице за подносиоце захтева и најчешћа питања и одговоре можете наћи ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.