Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Фондација за отворено друштво Србија: конкурс у оквиру програма Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: ка интеркултурализму

ФОНДАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНО ДРУШТВО СРБИЈА расписује КОНКУРС за подношење пројеката у оквиру програма ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СЕГРЕГАТИВНОГ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА: КА ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМУ

На конкурс се могу поднети пројекти који:

  • прате и залажу се за ефективну примену права националних мањина и доприносе стварању услова за унапређење примене ових права; врше мониторинг спровођења препорука надлежних независних тела и/или других институција надлежних за остваривање права националних мањина, као и међународних институција које прате положај националних мањина у Србији; оснажују организације и институције које се баве правима и положајем мањинских заједница; развијају примере добре праксе примене права националних мањина на локалном нивоу;
  • залажу се и стварају услове за потпуну интеграцију мањинских заједница у друштво и у том циљу подстичу међу-етничку размену, комуникацију и сарадњу како мањинских заједница између себе, тако и мањинских заједница са већинском у различитим областима од заједничког интереса; подстичу учешће младих у овим процесима; информишу грађане о важности интеграције мањинских заједница за друштво у целини и афирмишу мањинске политике засноване на принципима интеграције.
Пројекте могу поднети организације и институције грађанског друштва (удружења грађана, професионална удружења, институције културе), policy институти, државни и локални органи власти, независни државни органи и национални савети националних мањина.

Фондација ће дати предност пројектима који користе креативне и иновативне методологије рада, подстичу укључивање младих, имају разрађену комуникациону стратегију, усмерени су према грађанима и подстичу њихово учествовање у остваривању циљева пројекта. Предност ће имати и пројекти који укључују две или више етничких заједница и/или се реализују у партнерству са локалним организацијама.

********

Формулари за пријаву пројеката могу се преузети ОВДЕ и доступни су искључиво током конкурсног периода. Предлози пројеката подносе се искључиво на српском језику и достављају се електронском поштом на адресу office.projekti@fosserbia.org са назнаком „Пријава на конкурс“ и називом програма за који се конкурише. Подносилац пројекта који нема техничке могућности да пројекат поднесе електронским путем може га доставити поштом на адресу Фондације Кнегиње Љубице 14, 11000 Београд.

Пројекат могу поднети појединачни правни субјекти или више правних субјеката заједно. Фондација подржава пројекте који се реализују на територији Републике Србије.

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СЕ ПРИМАЈУ до 14. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ.
Пројекти примљени после овог датума неће бити разматрани.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.