Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Фондација за отворено друштво Србија: конкурс у оквиру програма Активизам грађана и развој грађанског друштва

ФОНДАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНО ДРУШТВО СРБИЈА расписује КОНКУРС за подношење пројеката у оквиру програма АКТИВИЗАМ ГРАЂАНА И РАЗВОЈ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА

На конкурс се могу поднети пројекти који:
  • развијају и спроводе активности и праксе које подстичу активан ангажман грађана у локалној заједници у циљу остваривања јавног интереса, оснаживања вредности отвореног друштва, демократских пракси и очувања јавног простора за дијалог и активистичко деловање;
  • иновативним приступима афирмишу плурализам, солидарност и праведно друштво; указују на штетне последице ставова и понашања која шире нетрпељивост и мржњу; супротстављају се друштвеној затворености и маргинализацији, и критички се односе према екстремистичким идејама и праксама.
Пројекте могу поднети организације и институције грађанског друштва (удружења грађана, неформалне групе грађана, актери независне културе и уметности, академске институције и сл). Предност ће имати пројекти који непосредно и јасно комуницирају са грађанима, засновани су на иновативним и креативним приступима и методологијама, и хоризонтално се повезују и са другим актерима грађанског друштва.

Фондација ће дати предност пројектима који користе креативне и иновативне методологије рада (нови активизам), имају разрађену комуникациону стратегију, усмерени су према грађанима и подстичу њихово учествовање у остваривању циљева пројекта.

Формулари за пријаву пројеката могу се преузети ОВДЕ и доступни су искључиво током конкурсног периода. Предлози пројеката подносе се искључиво на српском језику и достављају се електронском поштом на адресу office.projekti@fosserbia.org са назнаком „Пријава на конкурс“ и називом програма за који се конкурише. Подносилац пројекта који нема техничке могућности да пројекат поднесе електронским путем може га доставити поштом на адресу Фондације Кнегиње Љубице 14, 11000 Београд.

Пројекат могу поднети појединачни правни субјекти или више правних субјеката заједно. Фондација подржава пројекте који се реализују на територији Републике Србије.

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СЕ ПРИМАЈУ до 14. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ.
Пројекти примљени после овог датума неће бити разматрани.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.