Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Фондација за отворено друштво Србија: конкурс у оквиру програма Слобода изражавања и јавно информисање

ФОНДАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНО ДРУШТВО СРБИЈА расписује КОНКУРС за подношење пројеката у оквиру програма СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

На конкурс се могу поднети пројекти који:

  • јачају интегритет и слободну уређивачку политику медија, посебно јавних медијских сервиса и медија на језицима мањина, залажу се за једнак третман медија у приступу информацијама од јавног значаја, и унапређују услове за функционисање свих медија (традиционалних и он-лине) сагласно нормама и стандардима професионалног и независног новинарства;
  • доприносе делотворном раду медијских (само)регулаторних механизама и унапређују услове и праксе за примену њихових одлука у корист слободе медија, слободе изражавања и информисања у јавном интересу, и сузбијања лажних вести;
  • обезбеђују равноправност медија на тржишту и једнак приступ свим изворима државне помоћи ради подршке медијском плурализму и квалитетном остваривању права грађана на обавештеност;
  • афирмишу и штите неутралност Интернета, развијају саморегулацију у дигиталном јавном простору, и унапређују безбедност новинара-професионалаца и грађана као извора информација;
  • доприносе побољшању законског оквира за рад медија у јавном интересу.
Пројекте могу поднети организације и институције грађанског друштва (удружења грађана – посебно удружења потрошача, родитеља, професионалаца…), независни државни органи и друге јавне институције.

Фондација ће дати предност пројектима који имају разрађену комуникациону стратегију, стварају нова савезништва и мотивишу појединце и групне актере за што ширу подршку слободи изражавања и праву на обавештеност, развијају начине прикупљања средстава, као и нове облике активизма за оснаживање медија и организација грађанског друштва у физичком и дигиталном простору.

Формулари за пријаву пројеката могу се преузети ОВДЕ и доступни су искључиво током конкурсног периода. Предлози пројеката подносе се искључиво на српском језику и достављају се електронском поштом на адресу office.projekti@fosserbia.org са назнаком „Пријава на конкурс“ и називом програма за који се конкурише. Подносилац пројекта који нема техничке могућности да пројекат поднесе електронским путем може га доставити поштом на адресу Фондације Кнегиње Љубице 14, 11000 Београд.

Пројекат могу поднети појединачни правни субјекти или више правних субјеката заједно. Фондација подржава пројекте који се реализују на територији Републике Србије.

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СЕ ПРИМАЈУ до 14. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ.
Пројекти примљени после овог датума неће бити разматрани.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.