Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс: економско оснаживање жена које су претрпеле насиље, ради њиховог самозапошљавања


Општи циљ јавног конкурса: Побољшан економски положај и статус жена које су претрпеле насиље кроз унапређене услове за реализацију процеса њиховог самозапошљавања

Опредељена средстава: Средства за овај конкурс, у укупном износу од 3.000.000,00 динара обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18). Максимални износ који се може потраживати по једном предложеном пројекту је 500.000,00 динара.

Право учешћа имају удружења:

  • која су уписана у Регистар удружења Агенције за привредне регистре;

  • делују на територији Републике Србије;

  • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области економског оснаживања жена, спречавања насиља над женама и самозапошљавања жена;

  • имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта (људске ресурсе и приступ опреми и др.).

Рок за подношење пријава: Заинтересована удружења, дужна су да пријаве и предлоге пројеката са целокупном траженом документацијом и CD-ом, доставе најкасније до 15. априла 2019. године у 15:30 часова.

У наставку можете преузети конкурсну документацију:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.