Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Продужен рок за подношење предлога пројеката:унапређење положаја осетљивих група кроз развој иновативних модела за социјално укључивање на локалном нивоу

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије продужава рок за подношење пријава (концепата пројеката) за доделу гранта за унапређење положаја осетљивих друштвених група кроз развој иновативних модела за социјално укључивање на локалном нивоу.

Нови рок за достављање пријава је среда, 3. април 2019. године.

Детаљније на интернет страници Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.