Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс УНЕСКО Међународног фонда за културну разноликост

У оквиру 10. позива за аплицирање Унеско ће примати предлоге за иновативне пројекте који имају за циљ јачање културног и креативног сектора у земљама у развоју, кроз:
  • увођење и/или разраду практичних политика и стратегија које имају директан утицај на стварање, производњу, дистрибуцију и приступ разноликим културним изразима
  • јачање људских и институционалних капацитета јавног сектора и организација цивилног друштва, који се сматрају неопходним за подршку одрживим локалним и регионалним културним индустријама и тржиштима у земљама у развоју
Максимални износ средстава који се може потраживати по пројекту је 100.000 америчких

долара.

Право пријаве имају органи јавних власти, јавне институције и невладине организације из земаља у развоју које су чланице Конвенције о заштити и унпаређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005), међу којима је и Србија, као и међународне невладине организације.

У прилогу можете погледати додатне информације о врстама прихватљивих пројеката и начину аплицирања, као и на сајту Завода за проучавање културног развитка. Све детаље и електронску платформу за попуњавање пријавa можете наћи на сајту Унеска > овде.

Конкурс је отворен до 13. јуна 2019. године.

Текст конкурса

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.