Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни позив за достављање предлога посебног програма у области спорта

Министарство омладине и спорта расписало је јавни позив за 2019. годину за достављање предлога посебног програмa у области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком:Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта”.

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

У наставку можете преузети:

Јавни позив

Смернице за подносиоце посебног предлога програма

Апликациони формулар - Образац 5

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.