Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

WEB4YES пројекат: Подршка ОЦД за унапређивање запошљавања младих и предузетништва на локалном нивоу

Иницијатива организација цивилног друштва Западног Балкана за подршку запошљавања младих, чији је део и Београдска отворена школа, у оквиру пројекта WEB4YES расписала је конкурс за доделу средстава у области побољшања ефикасности организација цивилног друштва на Западном Балкану у предузимању иницијатива за унапређивање политика запошљавања младих и предузетништва на локалном нивоу. Конкурс има за циљ даље јачање капацитета организација цивилног друштва са Западног Балкана и јачање њиховог учешћа у јавном одлучивању, креирању и имплементацији иновативних иницијатива везаних за запошљавање младих, запошљивост и предузетништво.

Да би испунили критеријуме за подршку, подносилац захтева, као и партнери морају:

  • бити правно лице;
  • бити непрофитни;
  • бити организације цивилног друштва или непрофитна предузећа;
  • имати доказано искуство или искуство у раду на пољу младих или запошљавања/предузетништва;
  • да буду основани и да делују у Албанији, Босни и Херцеговини, Северној Македонији, Црној Гори, Косову или Србији;
  • бити директно одговорни за припрему и управљање пројектом;
  • имају годишњи промет мањи или једнак износу од 50.000,00 ЕУР;
  • никада нису били примаоци бесповратне помоћи ЕУ из ИПА програма или имају ограничено искуство у учествовању у оквиру ЕУ грантова;
  • имају управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације потребне за успешно извршење предложених активности;

Максималан износ буџета за сваки појединачни пројекат може бити до 10.000,00 ЕУР, док вредност укупних средстава која су издвојена за позив износе до 150.000,00 ЕУР.

Позив за подношење предлога пројекта отворен је до 5. јуна 2019. године.

Детаљне информације о позиву, начину подношења предлога пројекта и потребној документацији доступни су на интернет страници пројекта WEB4YES и Београдске отворене школе .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.