Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Пројекат "Отворена врата правосуђа": Позив локалним ОЦД за пројектну сарадњу и програмску подршку

Комитет правника за људска права (YUCOM) у сарадњи са 11 организација које се баве људским правима и развојем демократије, као и струковних удружења у области правосуђа, расписао је Позив за пројектну сарадњу и програмску подршку у оквиру пројекта Отворена врата правосуђа који је подржан од стране Америчке агенције за међународни развој (USAID).

У оквиру Позива биће подржано 15 организација цивилног друштва, по једна из следећих места: Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Ужице, Неготин, Шабац, Ивањица, Врање, Краљево, Крушевац, Панчево, Лесковац и Књажевац.

Позив подразумева пројектну сарадњу и програмску подршку организацијама цивилног друштва у локалним срединама, умрежавање организација на националном нивоу и развијање интерактивне комуникације између грађана, цивилног друштва и правосуђа у локалним срединама.

Општи циљ пројекта Отворена врата правосуђа је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији кроз побољшање комуникације између грађана и правосуђа.

Рок за подношење пријавног обрасца са пратећом документацијом је петак, 07.
јун 2019. године, до краја дана.

Подношење пријавног обрасца са пратећом документацијом за учешће на Позиву се врши искључиво електронским путем преко мејла grantovi@yucom.org.rs .

Позив и детаљан водич за подношење пријавног обрасца са пратећом документацијом можете преузети у наставку, а више информација о пројекту и пријавном обрасцу можете пронаћи на сајту Комитета правника за људска права (YUCOМ).

Контак за додатна питања: grantovi@yucom.org.rs

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.