Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за пројекте: Пружање помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-4732/2019 од 16. маја 2019. године, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа расписала је Конкурс зa доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2019. години.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава за подстицање програма и пројеката удружења регистрованих на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела. Служба Координационог тела подржава пројекте удружења који одговарају једној или више понуђених тема:

  1. Интеркултурализам – Стварање климе сарадње и разумевања свих заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи;
  2. Промовисања ЕУ вредности и процеса прикључивања Републике Србије Европској унији;
  3. Подстицање пројеката у областима културе (позоришта, филма, књижевности, литерарних радионица, ликовне уметности и сл);
  4. Подстицање омладинског активизма, реализације омладинских пројеката и укључивање младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на регионалном, локалном и националном нивоу;
  5. Подстицање пројеката који имају за циљ спречавање дискриминације;
  6. Подстицање образовања становништва укључујући и неформално образовање;
  7. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са вршњацима из других делова Републике Србије;
  8. Сарадња и повезивање удружења из Прешева, Бујановца и Медвеђе;
  9. Побољшање услова живота и интеграције у друштво лица осетљивих друштвених група;
  10. Програми и пројекти на тему екологије и заштите животне средине.

Право учешћа имају удружења која су регистрована по Закону о удружењима Републике Србије, која постоје и послују најмање 2 године, која су уписана у регистар надлежног органа, која своје статутарне циљеве остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу и која доставе предлог пројекта Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројeкта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

Детаљније информације о конкурсу са свом пратећом документацијом потребном за подношење предлога пројкта можете наћи на интернет страници Службе Координационог тела .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.