Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Трећи наградни конкурс фонда „Светлане Ђурђевић Лукић“ из области безбедности

Центар за истраживање јавних политика позива студенте основних, специјалистичких, мастер и докторских студија у Републици Србији да до 15. септембра 2019. године доставе своје радове из области људске безбедности и учествују у наградном конкурсу фонда „Светлане Ђурђевић Лукић“.

У средишту пажње Фонда „Светлана Ђурђевић Лукић“ јесу несигурност и рањивост појединца у 21. веку, а теме наградног конкурса за 2019. годину су:

  • Безбедност у саобраћају у Србији – свакодневна претња по појединца,
  • Климатске промене и природне катастрофе у Србији,
  • Избеглице и мигранти – безбедносни аспект,
  • Постконфликтна друштва и пролиферација лаког и малокалибарског оружја,
  • Утицај 4.0 револуције на безбедност појединца.

За учешће на конкурсу могу да се пријаве студенти и студенткиње основних, специјалистичких, мастер и докторских студија, са приватних и државних факултета из свих научних области (медицинских, друштвенохуманистичких, природних, техничких), из Републике Србије, као и они из иностранства који се у Србији налазе на студијском боравку или размени.

Неопходан критеријум за учешће је да кандидату/кандидаткињи студентски статус не истиче до 15. децембра 2019. године, када ће се одлучивати о победницима и додељеним стипендијама које ће се доделити на основу потписаног уговора. При достављању радова потребно је да се достави и оверена потврда факултета о студентском статусу кандидата/кандидаткињи.

Најбоља два рада (један рад из категорије основних студија и један рад из категорије студија другогстепена), биће награђени тромесечном, односно двомесечном стипендијом. Награђени радови бићеобјављени у двојезичном зборнику заједно са осталим одабраним радовима уз подршку Мисије ОЕБСау Републици Србији. Свечаност поводом доделе награда биће одржана у децембру 2019. године уБеограду.

Рукописи се достављају искључиво електронском поштом на имејл konkurs@publicpolicy.rs са назнаком Nagradni konkurs_Ime i prezime_Fakultet_nivo_studija.

За све додатне информације можете се обратити на konkurs@publicpolicy.rs или их потражити на интернет презентацији Центра.

Организовање наградног конкурса представља истовремено промоцију људске безбедности каоцентралне теме истраживачког интересовања Светлане Ђурђевић Лукић (1963 — 2016), једне одоснивачица Центра за истраживање јавних политика и његове прве директорке.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.