Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Програм малих грантова: подршка учешћу ОЦД у процесу европских интеграција у области економских критеријума

У оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва за активно учешће у преговорима о приступању ЕУ кроз изабране радне групе Националног конвента о ЕУ“ (Припреми се за учешће – П2П) 17. јула 2019. године објављен је позив за подношење предлога за имплементацију Програма малих грантова за подршку цивилном друштву Републике Србије да активно учествује у процесу преговора о приступању ЕУ, у вези са економским критеријумима у процесу приступања.

За Програм малих грантова издвојена је укупна сума од 25.000 ЕУР, док је максимални износ појединачног гранта до 6.000 ЕУР. Кроз Програм ће се финансирати 100% оправданих трошкова пројекта. Период спровођења одобрених пројеката је до 9 месеци, а очекује се да ће се са реализацијом одабраних пројеката почети почетком октобра 2019. године.

Рок за подношење пријава је 30. 08. 2019. године.

Пројекат реализује Центар за европске политике (ЦЕП) заједно са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) и Центром за савремену политику (ЦСП) као партерима на пројекту.

Општи циљ пројекта је да се омогући различитим сегментима цивилног друштва да активно учествују у процесу преговора о приступању ЕУ, како би се овај процес у потпуности отворио за грађане.Дугорочно, пројекат треба да припреми и оснажи цивилно друштво у Србији за делотворније укључивање у процес преговора о приступању ЕУ кроз дијалог са Владом Републике Србије, а у вези са економским критеријумима у процесу приступања.

Комплетан позив за подносиоце пријава, као и сву релевантну документацију можете преузети ОВДЕ .
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.