Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Подгрантови у области система превенције и сузбијања трговине људима

Од јануара 2018. године, организација АСТРА уз финансијску подршку Европске уније спроводи трећу фазу регионалног пројекта BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!, у оквиру којег објављује позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава у виду подгранта.

Са тим циљем АСТРА позива заинтересоване ОЦД да поднесу предлоге пројеката који се односе на систем превенције и сузбијања трговине људима у једној од две тематске целине:

  • Попис и анализа услуга социјалне заштите доступних у локалним заједницама
  • Мапирање и анализа сарадње државних институција у локалним заједницама

Овим позивом за подношење предлога пројеката предвиђено је да се додели укупан износ у висини од 10.000 ЕУР организацијама цивилног друштва на подручју територије Републике Србије, док ће се износ средстава која могу бити одобрена за појединачне пројекте кретати до максималног износа од 2.500 ЕУР. Планирани почетак реализације пројектних активности је септембар 2019. године, док је временски оквир спровођења пројекта максимално 4 месеца.

Подносиоци предлога пројеката свој предлог и потребну документацију требало би да доставе на следећу адресу: astra@astra.rs, са назнаком (Subject): “BAN III: Aplikacija_(ime organizacije)”, најкасније до 2. септембра 2019

Детаље позива и припадајуће формуларе потражите на интернет презентацији АСТРА.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.