Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Славимо филантропију

Фондација Ана и Владе Дивац, заједно са осталим чланицама Коалиције за доброчинство (Траг фондација, Смарт Колектив, Catalyst Balkans, Српски филантропски форум, Форум за одговорно пословање и Привредна комора Србије) и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), реализује Пројекат за унапређење оквира за давање и ради на развоју филантропске инфраструктуре, продубљивању међусекторских партнерстава, промоцији културе давања и унапређењу правног оквира за развој подстицајног и транспарентног давања.

Циљ овог конкурса је подршка локалним удружењима и фондацијама за реализацију локалних кампања са циљем промоције филантропије, културе давања и транспарентности међу грађанима и грађанкама у локалној заједници, са циљем раста филантропских давања, развоја међусекторских партнерстава на локалу и подизања нивоа транспарентности и поверења грађанки и грађана у организације цивилног друштва.

Програм нуди могућност удружењима и фондацијама да реализују своје локалне кампање које промовишу филантропију, подстичу давања, подижу ниво транспарентности и поворења у организације цивилног друштва и у реализацију укључују велики број грађана и грађанки, а посебно ученике, студенте и младе.

На конкурс се могу пријавити удружења и фондације чије је седиште регистровано на територији Републике Србије и која су поднела финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре за 2018. годину. Предност имају удружења и фондације чије је седиште ван центалних београдских градских општина.

Одобрене кампање се морају реализовати у периоду од новембра 2019. до 31. марта 2020. године. Удружења и фондације за реализацију пројекта/кампање могу добити до 200.000 динара. Пројекат је ослобођен плаћања ПДВ-а у складу са међудржавним уговором.

Рок за подношење предлога пројеката траје до Националног дана давања, 9. октобра 2019. године, у поноћ.

Детаљне информације доступне су ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.