Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс: Подршка грађанском активизму у заједници

Траг Фондација објавила је 10. септембра почетак пројекта “Подршка грађанском активизму у заједници” који спроводи заједно са British Council и у сарадњи са Фондом за добро управљање Владе Велике Британије, са циљем пружања подршке за 30 удружења грађана и неформалних група из различитих округа Србије, како би се унапредиле њихове вештине из области јавног заговарања и активног укључивања грађана у решавање питања од јавног интереса у њиховим локалним заједницама.

Овај пилот се спроводи од септембра 2019. до маја 2020. године и састоји се од три кључне групе активности:

а) унапређења вештина и нивоа знања удружења грађана и неформалних група да активно подстакну ангажовање грађана и артикулишу њихове интересе;
б) спровођење локалних акција кроз грант схему;
ц) завршни догађај у Београду на коме ће се представити најуспешније иницијативе.

Пројекат је обезбедио 20 грантова до максималног износа од 3.500 фунти и 10 грантова до 8.500 фунти, у зависности од капацитета организације, типа предложених активности и плана реализације локалних акција.

У пилот фази могу да учествују организације и неформалне групе из следећих округа Републике Србије: Борског, Јабланичког, Колубарског, Мачванског, Средње-банатског, Нишавског, Пчињског, Пиротског, Рашког, Јужно-бачког, Јужно-банатског, Зајечарског, и Златиборског округа.

Намера пилот пројекта је да се идентификују иновативни и успешни приступи за подршку грађанском активизму који би омогућили даљи развој и ширење програма на територију целе Србије.

Рок за пријаву је до 6. октобра, у 23:59 часова.
Више информација можете пронаћи на сајту Траг фондације .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.