Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Други позив за подношење предлога пројеката Медијска и информациона писменост за организације цивилног друштва у Србији

Новосадска новинарска школа објавила је позив за подношење предлога пројеката чији је циљ изградња капацитета организација цивилног друштва у Србији ради промовисања пракси и политика медијске и информационе писмености на локалном нивоу.

Позив за подношење предлога је отворен за организације цивилног друштва у Србији које се баве програмима за медије, образовање, заговарањее, јавне кампање и уметност или развојем дигиталних иновативних пројеката.

Подршку ће добити две врсте пројеката:
  1. Пројекат подршке побољшању вештина медијске и информационе писмености грађана
  2. Креативне иновације – Пројекти у области уметничке, медијске и технолошке продукције којима се промовишу иновације и приступачност у образовању из медијске и информационе писмености
Буџет за овај позив за подношење предлога износи 20.000 еура, од чега 10.000 еура за сваки LOT.
Трајање пројекта је 6 до 10 месеци, a aктивности могу почети на дан потписивања уговора и треба да се заврше најкасније до 30. Новембра 2020.

Рок за подношење предлога је 06. октобар 2019, 23:59.

Овај позив за подношење предлога је део регионалног пројекта „Медији за грађане – грађани за медије“, који се уз подршку Европске уније реализује у Албанији, Босни и Херцеговини, Македонији, Црној Гори и Србији.

Више информација о овом позиву можете наћи ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.