Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Годишње награде за јавно заговарање

Београдска отворена школа у сарадњи са Београдским фондом за политичку изузетност и Балканском истраживачком мрежом Србија, уз подршку Америчке агенције за међународни разво (USAID), отворила је први конкурс за Годишње награде за јавно заговарање.

Циљ овог признања је препознавање организација цивилног друштва и неформалних група које настоје да своје заједнице учине бољим и увезанијим.

У оквиру конкурса постоје три категорије које се односе на:

  • успешно остварену сарадњу са доносиоцима одлука у јавном заговарању,
  • успешно окупљање грађана као носиоца поруке јавног заговарања и
  • иницијативе неформалне групе.

Поред опсежне медијске промоције и јавног признања, одабране организације цивилног друштва и неформална група ће добити и новчану, односно робну награду у вредности од 500 долара.

Све пријаве врше се путем онлајн формулара на сајту Јавно заговарање до 21. октобра 2019. године до 15 часова. Само комплетне пријаве пристигле у наведеном року и на предвиђеном обрасцу ће бити узете у разматрање.

Конкурс се спроводи у оквиру пројекта „Активни грађани: боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју” који има за циљ да допринесе јачању демократског друштва у Србији, утемељеног на култури учешћа грађана у политичком процесу и доследној демократској пракси.

Детаљи позива доступни су на интернет страници Пројекта .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.