Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама да поднесу предлоге програма за доделу средстава у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2019. години.

Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва, односно реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области и подизање капацитета микро, малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава у области е-трговине и електронског пословања.

Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 1.000.000,00 динара.

Јавним конкурсом је предвиђено да се предлог програма доставља на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок за подношење програма је 23. октобар 2019. године.

Јавни конкурс заједно са припадајућом документацијом и обрасцима доступан је ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.