Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за доделу средстава ОЦД у области борбе против корупције

Агенција за борбу против корупције објавила је 25. октобра 2019. године конкурс за доделу средстава за 2019. годину за предлоге пројеката организација цивилног друштва у оквиру програма за борбу против корупције и позивала организације цивилног друштва да у њему учествују.

Агенција додељује финансијска средства за реализацију једног пројекта удружењу чији предлог пројекта, према дефинисаним критеријумима, буде оцењен као најбољи.

Општи циљ конкурса: Подржан развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада органа јавне власти са циљем да се унапреди борба против корупције.

Специфични циљеви конкурса: а) Повећање транспарентности и унапређење учешћа јавности при креирању јавних политика на локалном нивоу; б) Развијање и унапређење методологије за праћење испуњености обавеза јавних функционера и органа јавне власти, као и политичких субјеката из Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности ради пружања помоћи Агенцији за борбу против корупције да ефикасније оствари своје надлежности.

Укупан износ средстава која се додељују ради реализације пројекта је 1.500.000,00 динара. Подносилац чијим предлогу пројекта буду додељена средства треба да отвори наменски рачун само за потребе одобреног пројекта. Агенција задржава право да не додели средства уколико ниједан од поднетих предлога пројеката не добије прелазну оцену (више од 51% од укупног броја бодова, што износи 49,5 бодова).

Време трајања пројекта је до 12 месеци, а исти мора бити реализован најкасније до 31. новембра 2020. године. Финансијска средства биће исплаћена у jедној транши након потписивања уговора о реализацији пројекта.

Рок за подношење предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања Одлуке, а све потребне информације и обрасци доступни су на сајту Агенције.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.