Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за регионалне пројекте "Дијалог за будућност"

У оквиру заједничког регионалног УН програма Дијалог за будућност" отворен је позив за прекограничне пројекте у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Републици Србији.

У јавном позиву могу да учествују:

  • јавне установе – основне и средње школе, факултети, културне установе, истраживачки институти, туристичке и развојне организације и остале јавне установе у све три земље,
  • јединице локалне самоуправе (општине/градови) у све три земље,
  • организације цивилног друштва (ОЦД) у све три земље.

Пројектни предлози морају бити прекограничног карактера, тј. морају укључивати носиоца пројекта и бар једну партнерску организацију/институцију из БиХ (за подносиоце из Црне Горе и Републике Србије) или бар једну партнерску организацију из Црне Горе или Србије (за подносиоце из Босне и Херцеговине).

Приотитетне области и теме позива су:

  • Јачање капацитета младих,
  • Унапређење медијске и информационе писмености и медијско извештавање,
  • Унапређење дијалога и деловања за опште добро,
  • Унапређење образовног система у сврху постизања друштвене кохезије,
  • Унапређење равноправности полова,
  • Промовисање културне разноликости и међукултурног разумевања,
  • Заштита животне средине.

Рок за подношење предлога пројеката је 9. јанур 2020. године у 17 часова.

Заједнички регионални програм „Дијалог за будућност: Унапређење дијалога и друштвене кохезије у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Републици Србији и између њих“, спроводе УНДП, УНИЦЕФ и УНЕСКО, уз подршку Фонда УН за изградњу мира.

Више информација ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.