Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс за подшку пројектима у области превенције и контроле ХИВ-а

Министарство здравља, уз финансијску подршку Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије, објавило је јавни позив за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013 - Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

Пројекте могу пријавити сва заинтересована удружења грађана чија је област деловање рад са кључним попуацијама у ризику од ХИВ инфекције и/или са особама које живе са ХИВ-ом, а која су званично регистрована најмање годину дана пре дана објављивања позива и која воде транспарентно финансијско пословање.

На основу специфичних циљева Стрaтeгиjе зa прeвeнциjу и кoнтрoлу ХИВ инфeкциje и АИДС-a у Рeпублици Србиjи 2018-2025. гoдинe („Службени гласник РС“ број 61/18, приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

  • превенција ХИВ/АИДС међу популацијом изложеној ризику;
  • парњачка подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом;

Рок за подношење предлога пројеката је 20. јануар 2020. године.

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року од 15 радних дана од дана истека рока за пријаву.

Сви детаљи конкурса, заједно са припадајућом документацијом, доступни су ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.