Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

IPA II подршка културној сарадњи на Западном Балкану

Извршна агенције за образовне, аудио-визуелне и културне политике Европске уније (EACEA) објавила је позив за подношење предлога пројеката културне сарадње на Западном Балкану „Јачање културне сарадње и конкурентности културних и креативних индустрија на Западном Балкану”.

Општи циљ позива је допринос помирењу и добросуседским односима на Западном Балкану кроз сарадњу и креативно стваралаштво, док посебни циљеви обухватају повећање прекограничне културне сарадње у региону и државама чланицама ЕУ, као и оснаживање конкурентности културних и креативних индустрија.

Како би се постигли претходно наведени циљеви, посебан нагласак је стављен на следеће приоритете:

  • јачање капацитета културних и креативних индустрија за транснационално и међународно пословање,
  • јачање транснационалне размене културних и креативних дела, као и транснационалне мобилности културних и креативних субјеката,
  • побољшање интеркултурног дијалога између уметника, субјеката из подручја културе и јавности.

Да би био прихватљив, предлог пројекта мора поднети партнерство састављено од најмање пет организација (носилац пројекта и партнери) из земаља корисница инструмента претприступне помоћи ЕУ, који притом морају бити:

  • организације или удружења активна у културним и креативним индустријама (неукључујући аудиовизуалну индустрију)
  • национална већа која се баве културним и креативним индустријама (неукључујући аудиовизуалну индустрију) или
  • тела јавне власти на локалном, регионалном или централном нивоу која су укључена у културне и креативне индустрије (неукључујући аудиовизуалну индустрију).

Рок за подношење предлога пројеката истиче 17. марта у 17 часова, а детаљи су доступни на сајту ЕАСЕА агенције.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.