Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Централно-европска иницијатива (CEI) : ванредни позив за достављање предлога пројеката COVID-19 2020

Централно-европска иницијатива (CEI) је покренула ванредни позив за достављање предлога пројеката COVID-19 2020. Циљ позива је брзо решавање специфичних потреба заједница у државама чланицама CEI.

Укупни буџет од 600.000 ЕУР биће додељен за одобравање предлога у три области интервенције:

  • Здравство и телемедицинa
  • Образовање и е-учење / учење на даљину

  • Подршка микро, малим и средњим предузећимa

Сви јавни и приватни субјекти, невладине организације са седиштем и регистроване у држави чланици CEI као и међународне / регионалне организације могу конкурисати за доделу грантова CEI до 100% од вредности њиховог пројекта, и до максималног износа од 40.000,00 ЕУР . Посебна пажња ће бити  посвећена земљама CEI које нису чланице EU.

Рок за аплицирање: 9 април 2020. године

Више информација на сајту Централно-европске иницијативе.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.