Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Конкурс Траг фондације "Активне заједнице: солидарни одговор на COVID - 19"

Услед глобалне пандемије COVID - 19 и њеног утицаја на свакодневни живот, Траг фондација је препознала негативне ефекте на заједнице широм Србије, посебно код најрањивијег становништва.

Донације су намењене иницијативама које помажу заједницама да прате препоруке превенције у циљу очувања јавног здравља и утичу на смањење штете изазване епидемијом. Приоритет ће бити дат иницијативама које помажу посебно рањивим групама као што су: стара лица (65+), жене и деца жртве породичног насиља, сеоско становништво, особе са инвалидитетом, ромска популација, једнородитељске породице, социјално угрожене групе и слично.

Позив је отворен за удружења грађана и локалне фондације са територије Републике Србије, који се могу пријавити појединачно или у партнерству, у оквиру једне или више области подршке. Неформалне групе могу се пријавити искључиво у партнерству са регистрованим удружењем и не могу бити носиоци пројекта.

За подршку у областима мера превенције и доступност социјалних услуга могу се јавити искључиво удружења која делују у локалним заједницама на које се односи подршка. За подршку у областима: психолошка подршка, информисање и едукација и технолошке иновације могу се јавити удружења без обзира у којој локалној заједници делују.

Висина донације креће се у распону од 150.000 динара за иницијативе које се односе на мере превенције, кампање информисања и слично, до највише 500.000 динара за подршку пружаоцима услуга из области социјалне заштите

Позив за пријаву пројеката је стално отворен, а на сваких 15 дана ће се правити пресек пријава и спроводити процес одлучивања о додели донација.
Први рок за пријаву је 21. април 2020. године.

Више о конкурсу и начину пријаве ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.