Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Позив за подношење предлога пројеката : подршка локалним организацијама цивилног друштва за мере борбе против дискриминације током COVID 19 у Србији

У оквиру хоризонталног инструмента Европске уније / Савета Европе за Западни Балкан и Турску II - акције „Промовисање различитости и једнакости у Србији“, Савет Европе расписује позив за хитне донације, који je отворен организацијама цивилног друштва (ОЦД) регистрованим у Србији, са циљем да финансирају посебне мере за јачање инклузије и борбе против неједнакости рањивих група и / или подигну свест о говору мржње који погађа ове групе у специфичном контексту ширења вируса COVID y Србији.

Овим позивом, Акција „Промовисање различитости и једнакости у Србији“ подржаће највише 6 (шест) локалних ОЦД за борбу против дискриминације током COVID-a.

Рок за подношење пријава је 11. мај 2020. године.

Документацију можете преузети ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.